Heltäckande service året runt

Vi erbjuder olika servicetjänster såsom:

  • Fastighetsskötsel
  • Trädgårdsskötsel
  • Trädbeskärning
  • Snöskottning och halkbekämpning
  • Bygg, målning & montering
  • Bud och flyttransporter

Halva arbetskostnaden med RUT och  30% på ROT

Vi använder oss av RUT- och ROT-avdragen. Du som är privatkund blir fakturerad halva arbetskostnaden direkt för RUT- arbete.  För ROT- arbete gäller avdrag med 30% av arbetskostnaden. Nya regler fr.o.m 20160101
Du kan läsa mer om reglerna för RUT och ROT på skatteverkets hemsida.